SELAMAT DATANG DI WEBBLOG SERBA-SERBI INDONESIA TERIMAKASIH SUDAH BERKUNJUNG

Kamis, 15 Juni 2017

PATURAY TINEUNG SDN TUNAS KARYA

PATURAY TINEUNG SDN TUNAS KARYA
NARASI SISWA:

BAPA,........IBU................,DINTEN IEU ABDI SUMANGGEM
DIPAYUNEUN BAPA SARENG IBU
MUNG SEG MANAH TIASA DI BUKA 
NYAKSIAN LAMBEY NYARIOS,
BAPA IBU ASA SESAH ABDI NGANTUNKEUN
ASA SESAH KANGGO NGALENGKAH 
ABOT KUSONO ,ABOT KUNYAAHNA
ABOT KU KADEUEUH, NETESKEN,KATRESNA, 
NGATIK ... NGADIDIK,,TANWANGEN SANES KANTEN

BAPA, IBU,ABDI SADAYA NGARAOS YAKIN
KAHEMAN BAPA KALIH IBU WENING KU ASIH
SARENG KEUBEUK KU KANYAAH, ANU TAYA HIGGANA

BAPA, IBU.............
PILEULEUYAN – PILEULEUYAN, SAPUNYERE PEGAT SIMPAY
PATURAY PATEPANG DEUI

YA ALLAH.....PANGERAN ABDI SADAYA
MUNG DU’A TI BAPA KALIH IBU
HIRUP KUMBUH DI DUNYA SING RAWUH WALATRA
AMIN ...YA ..ALLAH YA...ROBALL ALAHIN


NARASI GIRANG PANGATIK ( BAPA KEPALA ............................................)

ANAKING ...................................................................
KIWARI NITIH WANCI, KATITIH KATARIK TULIS
AYEUNA ..HIDEP DI KAWAS TAMAT NA MANGSANA

GENEP TAUN ANU DITUNGGU
SAWATARA MANGSA ANU DIDAGOAN
KIWARI NGAJADI BUKTI
NGAJANGELEK POE NU HADE
HIDEP MUNGKAS MANGSA DIAJAR GENEPTAHUN

PAMUNGKAS KATINEUNG HATE
BRAL ANAKING GEURA LEMPANG
GEURA LEUMPANG MAKALANGAN
GEURA IGELAN IEU DUNYA
ANU PINUH KU COBAAN


DAFTAR SEMUA POSTINGAN